Strona główna » Blog » Wsparcie seniorów

Wsparcie seniorów

„Baza wiedzy” to kompendium wiedzy na temat wsparcia seniorów. Powstało w ramach Generatora Sieci wsparcia dla seniorów. Zawiera podstawowe informacje na temat kluczowych problemów i wyzwań związanych ze starością. Przedstawia możliwe rozwiązania oraz przykłady rozwiązań ze świata. Jego celem jest inspirowanie rozwiązań służących poprawie jakości życia seniorów.

źródło:

https://sieciwsparcia.pl/bazawiedzy/baza-wiedzy/