Strona główna » Blog » Wolontariat Koleżeński „Mary i Max”

Wolontariat Koleżeński „Mary i Max”

Wolontariat Koleżeński „Mary i Max” to program, który ma na celu wspieranie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w nawiązywaniu relacji koleżeńskich.

Wiele osób ze spectrum autyzmu ma problemy w nawiązywaniu nowych znajomości. W grupie często są niezrozumiane i odrzucane.

Wolontariusze i wolontariuszki z projektu Wolontariat Koleżeński „Mary i Max” to osoby powyżej 14 roku życia. Aby wziąć udział w projekcie muszą mieć kilka godzin wolnych w tygodniu i być otwarci na spotkania z nowymi ludźmi.

Po zakwalifikowaniu wolontariuszy do udziału w programie dobiera się ich w pary z nastolatkami, które mają co najmniej 14 lat i posiadają orzeczenie o spektrum autyzmu. Dobór par odbywa się na postawie zainteresowań, miejsca zamieszkania, wieku oraz usposobienia. Spotykają się wspólnie przez 8 miesięcy. Raz w tygodniu wychodzą razem do kina, pizzerii czy kawiarni albo idą razem na spacer czy na basen.

Te spotkania, dają osobie mającej problemy ze spectrum autyzmu, możliwość doświadczenia co to znaczy mieć kolegę lub koleżankę.

W trakcie trwania projektu, wolontariusze biorę udział w szkoleniach, spotkaniach grupowych. Otrzymują bilety i vouchery na spotkania z uczestnikami do warszawskich kin, kawiarni, teatrów i restauracji. Mają także możliwość korzystania ze wsparcia psychologów.

Aby dowiedzieć się więcej, zrekrutować do udziału w projekcie lub posłuchać doświadczeń uczestników wejdź na stronę:

https://wolontariatkolezenski.pl/o-projekcie/historie/