Strona główna » Blog » Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych

Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych

Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych

Wykład w trakcie Małopolskiego Forum Liderów Młodzieżowych

Rokrocznie od kilkunastu lat Instytut Rozwoju Społecznego, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek wraz z Gminą Wieliczka przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego organizują w Wieliczce Forum Liderów Młodzieżowych. Zapraszają na nie zazwyczaj starszych uczniów szkół podstawowych.

W trakcie forum prowadzący starają się wzbudzać u uczestników refleksję na temat odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania. Wspólne warsztaty integrują liderów – młodzież, która wykazuje ponadprzeciętną inicjatywę w środowisku lokalnym. Wzmacnia się też ich społeczna pozycja. Działając w terenie szkoły są znaczącym, pozytywnym przykładem dla swoich rówieśników.

Młodzi ludzie w trakcie forum wspierani są w kształtowaniu własnej tożsamości, w oparciu o dziedzictwo małej ojczyzny. Mogą poszerzać kompetencje w zakresie umiejętności interpersonalnych, współdziałania w grupie, przygotowywania i realizowania projektów w społeczności lokalnej.

Młodzież bardzo ceni uczestnictwo w Forum Liderów ze względu na to, iż oprócz wiedzy nabywa praktyczne kompetencje społeczne i obywatelskie.  Uczestnictwo w projekcie pozwala im też poznać wiele nowych osób, pełnych zaangażowania, gotowych do współpracy i zaangażowania społecznego we własnym środowisku.

Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych

Praca warsztatowa. Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych

W ramach projektu uczniowie każdej ze szkół, przy wsparciu opiekuna, realizują miniprojekty we własnych szkołach.Uczą się w ten sposób wykorzystywać zdobytą wiedzę, nabywają umiejętności praktyczne w obszarze bycia liderem zwłaszcza w koordynacji działania, komunikacji i współpracy w grupie. Jest to nieocenionym doświadczeniem jakie mogą później wykorzystać w życiu, szczególnie w działaniach na rzecz środowiska lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego..

https://www.facebook.com/Forum-Lider%C3%B3w-M%C5%82odzie%C5%BCowych-103927790982178/

Wojciech M. Słonina, prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społecznego

Renata Knez, wiceprezes Zarządu Instytut Rozwoju Społecznego