Strona główna » Blog » Wspólnota Cenacolo

Wspólnota Cenacolo

Wspólnota Cenacolo powstała z inicjatywy włoskiej zakonnicy Elwiry Petrozzi w lipcu 1983 roku. Pomaga młodym ludziom mającym problemy z nałogami (zwłaszcza uzależnionym od alkoholu i narkotyków) i tym którzy nie są uzależnieni ale czują się zagubieni w życiu.

Terapia polega na zamieszkaniu w jednym z domów wspólnoty i przeżywaniu razem w braterstwie intensywnej pracy i modlitwy. Codzienne obowiązki i praca pomagają powoli w odzyskiwaniu sensu życia i powodują wewnętrzną przemianę. Uczą współpracy i odpowiedzialności. Członkowie wspólnoty uczą dzielić się uczuciami, budować relacje z innymi, rozwijają swoje talenty, mają także zajęcia sportowe.

Każdy nowy członek wspólnoty dostaje opiekuna – osobę mieszkającą dłużej we wspólnocie. Wprowadza go ona w życie wspólnoty, towarzyszy mu i wspiera.

Aby przystąpić do wspólnoty chłopcy i dziewczęta uczestniczą w tak zwanych kolokwiach wstępnych. Mają w tym czasie poznać sposób życia wspólnoty i przemyśleć swoją motywację do zmiany. W tym czasie rodzice młodego kandydata do wspólnoty uczestniczą w spotkaniach dla rodziców i otrzymują rady dotyczące wspierania córki lub syna.

Po paru kolokwiach chłopak/dziewczyna spędza kilka dni w jednym z domów wspólnoty, aby poznać codzienny rytm dnia we wspólnocie. Jeśli po tym pobycie nadal chce wstąpić do wspólnoty i wspólnota uzna, że ma wystarczającą motywację do przemiany, zostaje przyjęty/a.

Przyjęcie do wspólnoty jest bezpłatne. Rodziny chłopców i dziewcząt wspierają wspólnotę według własnych możliwości.

Wspólnota nie przyjmuje osób z zaburzeniami psychicznymi gdyż nie jest w stanie zapewnić niezbędnej specjalistycznej opieki medycznej. Nie zatrudnia też psychologów ani nie stosuje terapii farmakologicznej. Mimo tego okazuje się, że skuteczność terapii we wspólnocie jest bardzo duża.

Obecnie działa ponad 60 domów wspólnoty na całym świecie, w 20 krajach w tym 3 w Polsce.źródło:

https://cenacolo.pl/potrzebujesz-pomocy/