Strona główna » Blog » Opornografii.pl

Opornografii.pl

Opornografii.pl to portal zainicjowany i prowadzony przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Stowarzyszenie to działa na rzecz kreowania otoczenia przyjaznego dzieciom. Dzięki jego działaniom z polskiej przestrzeni publicznej zniknęło wiele wulgarnych, seksualizujących reklam. Stara się ono również wpływać na stanowione w Polsce prawo tak, aby minimalizować oddziaływanie pornografii na społeczeństwo, a szczególnie dzieci.

Opornografii.pl

Obraz autorstwa Freepik

Na portalu opornografii.pl publikowane są artykuły w czterech działach: ochrona dzieci, prawo, zdrowie i działania.

Pierwszy z działów może pomóc rodzicom, wychowawcom i nauczycielom dowiedzieć się więcej na temat zjawiska współczesnej pornografii oraz o sposobach przeciwdziałania skutkom jej powszechności. Zawiera: opinie ekspertów, rady dotyczące rozmów z dzieckiem na ten temat. Uczy jakie rozwiązania technologiczne można zastosować, aby ograniczyć dostęp dziecka do szkodliwych treści.

Drugi z działów przekazuje informacje o konsekwencjach konsumpcji pornografii i nadużywania nowych technologii. Można w nim znaleźć doniesienia naukowe oraz doświadczenia osób uzależnionych od pornografii.

Kolejny dział przybliża prawne aspekty zwalczania przestępczości związanej z rozpowszechnianiem pornografii, naruszające prawa dzieci i młodzieży.

W ostatnim dziale znajdziemy informacje o działaniach i inicjatywach dotyczących ochrony dzieci przed pornografią i innymi zagrożeniami w sieci.

źródło:

https://opornografii.pl/