Strona główna » Blog » Okno życia

Okno życia

Okno życia to miejsce, w którym matka w bezpieczny sposób może pozostawić swoje nowo narodzone dziecko. Ma taką możliwość jeśli nie jest w stanie sprostać wychowaniu dziecka. Jest to alternatywna opcja do pozostawienia go w szpitalu jeśli chce pozostać anonimowa.

Zwykle dzieci pozostawiane w oknie życia to niemowlęta, których mamy ukrywały ciążę. Taka forma przekazania opieki nad nimi zapobiega pozostawieniu go na śmietniku, gdzie może mu grozić wychłodzenie lub inne niebezpieczeństwo.

Pierwsze okno życia powstało już w średniowieczu w Rzymie, a w Polsce w Krakowie w 1222 roku. Działo przez kilka wieków ale niestety nie przetrwało do dziś. Pierwsze współczesne nam okno życia powstało w Polsce, również w Krakowie, w 2006 roku.

Okno życia najczęściej umieszczone są w budynkach zgromadzeń zakonnych lub domach samotnej matki. Są ogrzewane i otwierają się od zewnątrz. W momencie umieszczenia w nim dziecka, włącza się wewnętrzna sygnalizacja, która informuje dyżurującą osobę o przybyciu dziecka. Zabiera one dziecko do wewnątrz i wzywa karetkę, która przewozi dziecko na badania do szpitala. Po nich niemowlak trafia do pogotowia rodzinnego. W miedzy czasie odbywa się procedura nadania tożsamości i rozpoczynają procedury adopcyjne. Dzieci szybko trafiają do rodzin adopcyjnych.

W polskich Oknach Życia znaleziono ponad 110 dzieci.

Adresy okien życia w poszczególnych miastach Polski są dostępne pod linkiem źródłowym poniżej.

źródło:

https://caritas.pl/projekty/okna-zycia/