Strona główna » Blog » MUZYKOTERAPIA

MUZYKOTERAPIA

Czym jest muzykoterapia?

Forma psychoterapii, wykorzystująca muzykę i jej elementy, jako środki stymulacji oraz ekspresji emocjonalnej i komunikacji niewerbalnej w procesie diagnozy, leczenia i rozwoju osobowości człowieka. Do muzykoterapii wykorzystuje się zarówno muzykę klasyczną, jak i popularną.

Muzykoterapia, jako metoda profilaktyczna przeciwdziałająca m.in.:

 • nadpobudliwości psychoruchowej
 • kłopotom z koncentracją i opanowaniem emocji
 • trudnościom w koordynacji ruchowej
 • impulsywności
 • zanikowi kreatywności

 

Dlaczego warto stosować muzykoterapię?

 1.  Oddziaływanie przez sztukę ma duże znaczenie w procesie kształtowania emocjonalnego, intelektualnego i społecznego jednostki.
 2. Stanowi doskonałe uzupełnienie dla leczenia zabiegowego, farmakologicznego, rehabilitacyjnego, psychoterapii oraz pedagogiki specjalnej.
 3. Wspomaga rozwój psychofizyczny dzieci w klasach integracyjnych.
 4. W zależności od cech psychofizycznych, możliwości, ograniczeń, potrzeb rozwojowych i oczekiwań dzieci i młodzieży, sztuka muzyczna może być jednym ze skuteczniejszych środków służących stymulowaniu, korygowaniu, usprawnianiu ich rozwoju.
 5. Potrafi wnieść określone zmiany w czynnościach całego organizmu, takie jak: zmiana napięcia mięśni, obniżenie progu wrażliwości zmysłów, czy przyspieszenie przemiany materii.
 6. Może być stosowana, jako jeden ze środków resocjalizacji.

 

Muzykoterapia, jest niewątpliwie atrakcyjnym środkiem terapeutycznym. Należy jednak pamiętać o tym, aby w doborze muzycznym uwzględnić różnorodne potrzeby psychiczne osoby poddanej takiej formie psychoterapii.