Strona główna » Blog » Kultura Głuchych

Kultura Głuchych

Ludzie głusi na pierwszy rzut oka dla osoby zewnętrznej, nie mają charakterystyk osób przynależących do odrębnej od nas kultury. Lecz prawdą jest, że wraz z osobami głuchymi istnieje także społeczność, która posiada własny język: migowy. Jak wiadomo, gdzie jest obecny język tam i kultura z nim związana. Istnieją kina, teatry czy inne miejsca przekazu sztuki, gdzie przedstawiona jest ich unikalność. Tworzona jest muzyka i taniec, które przedstawiają w piękny sposób interpretacje tekstów muzycznych. Głusi, stworzyli własną kulturę, nie są oni w niej niepełnosprawni, lecz obcojęzyczni. Przygarnęli oni termin „głuchy” i nadali mu nowe głębokie znaczenie, które rezonuje poprzez każdą osobę. W kulturę tą włączają się osoby urodzone jako głuche oraz ich dzieci, nawet jeśli dziecko jest słyszące, może ono do niej należeć, ponieważ jego pierwszym językiem jest migowy. Co więcej, w społeczności tej znajdują się zarówno osoby głuche jak i niedosłyszące, dlatego też trzeba szanować indywidualne wybory dotyczące używania implantów. Głusi są bardzo dumni ze swojej kultury i nie postrzegają siebie jako osoby poszkodowane.

W kontakcie z osobami głuchymi warto także zwracać uwagę na parę rzeczy:

  • utrzymywanie kontaktu wzrokowego
  • można wspomagać się mową, ale trzeba wyraźnie artykułować słowa, ponieważ dużo Głuchych umie czytać z ruchu warg
  • nie przechodzić pomiędzy dwoma migającymi osobami, ponieważ zaburza im to kontakt
  • jeśli już jesteśmy świadkami rozmowy, to nie powinno się im patrzeć na ręce, ponieważ jest to krępujące i równoznaczne z podsłuchiwaniem
  • traktować ich tak jakbyśmy traktowali każdą inną osobę, czyli z szacunkiem

Uważam, że temat ten jest bardzo ważny i warto go poruszyć w rozmowach z dziećmi, aby miały lepsze zrozumienie innych kultur oraz ich wyjątkowości i zróżnicowania.