Strona główna » Blog » Interwencja Kryzysowa

Interwencja Kryzysowa

Jeśli jesteś w sytuacji trudnej mającej charakter kryzysu osobistego lub rodzinnego możesz skorzystać z pomocy w ramach interwencji kryzysowej.

Interwencja kryzysowa to zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Ma na celu przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie przez osobę/rodzinę. Dzięki temu zapobiegać ma przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencja Kryzysowa

Zdjęcie dodane przez Liza Summer: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/kobieta-trzyma-jej-wlosy-w-szarym-swetrze-6383158/

Kryzys wpływa na różne sfery funkcjonowania wewnętrznego i zewnętrznego jednostki. Dlatego wymaga pomocy ze strony specjalistów różnych dziedzin. Zazwyczaj są to psycholodzy, pracownicy socjalni, prawnicy. Czasami w zależności od sytuacji pomocy udzielają także duszpasterze, pedagodzy lub lekarze.

Obecnie w Polsce działa około 170 ośrodków interwencji kryzysowej oraz kilkadziesiąt punktów  interwencji kryzysowej.

Aby uzyskać informacje o możliwościach pomocy w konkretnych województwach, kliknij w jeden z poniższych linków:

http://www.oik.org.pl/

http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej