Strona główna » Blog » Grafomotoryka. Zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Grafomotoryka. Zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Na webinar „Grafomotoryka. Zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” zaprasza Famiga.

Z webinaru dowiesz się czym jest grafomotoryka, od czego zależy umiejętność pisania i rysowania, jak wspierać koordynację i lateralizację oraz tego, jak rozwija się chwyt pisarski u dzieci i jak na niego wpływać.

W trakcie webinaru poruszamy następujące tematy:

🔴 Grafomotoryka – definicje i zależności rozwojowe

🔴 Prawidłowa postawa ciała i siad – wskazówki i ćwiczenia

🔴 Koordynacja wzrokowo-ruchowa – wskazówki i ćwiczenia

🔴 Koordynacja obustronna i lateralizacja – wskazówki i ćwiczenia

🔴 Rozwój twórczości plastycznej i niechęć do rysowania

🔴 Ćwiczenia i zabawy grafomotoryczne

🔴 Rodzaje i cechy chwytu narzędzia pisarskiego

🔴 Kiedy i jak pomagać? – gadżety i nakładki

https://www.youtube.com/watch?v=-hQr5Vr1G4E