Strona główna » Blog » Bądźmy poszukiwaczami miłości w rodzinie

Bądźmy poszukiwaczami miłości w rodzinie

„Bądźmy poszukiwaczami miłości w rodzinie ” to broszura która powstała w trakcie kampanii realizowanej, przez Fundację Wspomagającą Wychowanie ARCHEZJA, na ten właśnie temat.

Definiuje czym naprawdę jest miłość i wskazuje jak odróżnić ją od emocji i uczuć. Uczy jak komunikować miłość w rodzinie, tak by dziecko czuło się kochane i rozumiane.

Zaprasza do wykonania prostych ćwiczeń, pogłębiających refleksję i zachęcających do bycia bardziej uważnym w relacjach z bliskimi osobami. Proponuje obszary, w których możemy rozwijać swoją miłość.

Aby przeczytać publikację kliknij w poniższy link:

http://miloscwrodzinie.pl/wp-content/uploads/2020/11/O-mi%C5%82os%CC%81ci-w-rodzinie.niezbe%CC%A8dnik.2020.pdf

źródło:

http://miloscwrodzinie.pl/?page_id=54